ENGLISH     
VERTIMAI

Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Vertimų skyrius
5600 S. Claremont Avenue
Chicago, IL 60636-1039

Teiraukitės tel. 773.434.4545, el.paštu:office
@lithuanianresearch.org


- Atliekame lietuvių-anglų, anglų-lietuvių k. vertimus.
- Vertimus notariškai patvirtiname.
- Dokumentus vertimams priimame asmeniškai ir paštu.  
- Vertimams priimame tiktai dokumentų originalus arba notariškai patvirtintus
nuorašus.
- Vertimo kainą pranešame priimdami užsakymą.
- Už vertimo kainą savaime padarome kiekvieno dokumento po tris notarizuotas
kopijas.

KAINORAŠTIS

Eiliniai dokumentai
Diplomai, gimimo, santuokos, ištuokos liudijimai,
žalia kortelė, JAV pasas, Lietuvos Respublikos pasas,
,,Social Security’’ kortelė, vairuotojo teisės ir kt.                         35 dol.

JAV metrikacijos pažymėjimai
Gimimo, santuokos, ištuokos, mirties, immigracijos ir
kiti dokumentai sudėtingesnių, smulkesnių lentelių
pavidale.                                                                                    30-80 dol.


Brandos atestatai                                                       
Vertimo kaina nuostatoma pagal dalykų skaičių.                        45-85 dol.

Priedai prie diplomų
Vidurinės mokyklos, gimnazijos                                             


Aukštesniojo išsilavinimo diplomo priedai
Universitetų išrašai ir panašūs priedai.
Vertimo kaina nustatoma pagal išeitus kursus,
dalykų skaičių.                                                                            60-120 dol.

Tekstai                                                                
laiškai, straipsniai, teismo nuosprendžiai ir kt.                        12 centų už žodį
                                                                       minimumas 20 dol.
Paieška