ENGLISH     
PAIEŠKA VISOJE SVETAINĖJE
Ši paieška suras rezultatus visuose interneto svetainės puslapiuose, lietuviškoje ir
angliškoje versijose, taipogi LTSC Pasaulio lietuvių archyvo fondų aprašuose.
Įrašykite vieną ar kelis žodžius ir spauskite mygtuką "Search" arba klavišą "Enter".
Paieška didžiosioms ir mažosioms raidėms nejautri, išskyrus lietuviškus simbolius (ą,
č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž). Pavyzdžiui, didžioji
Ė suras tik didžiąsias, mažoji - tik mažąsias.
Raktažodis
Ramovėnai suras tik žodžius, kuriuose įrašyta mažoji ė, todėl jei norite
rasti tikrai visose vietose pavartotą šį žodį, pakartokite paiešką įrašydami
RAMOVĖNAI.
Paieškai galite naudoti nebūtinai visą žodį - galima įrašyti žodžio dalį, kelias raides.
Ypač tai rekomenduojama lietuviškiems žodžiams. Pavyzdžiui, jei vietoj raktažodžio
Ramovėnai įrašysite Ramovėn, rasite visus šio žodžio linksnius - Ramovėnai,
Ramovėnų, Ramovėnams, Ramovėnus ir t. t.
Paieškai galite naudoti simobolį
*. Jis reiškia iki keturių bet kokių raidžių ar skaičių.
Pavyzdžiui, jei įrašysite
Ramovė*, rasite žodžius Ramovėnas, Ramovėnų, Ramovėnai
ir t. t., bet nerasite žodžio Ramovė.
Jei į paieškos eilutę įrašysite du ar daugiau žodžių, rasite tinklapius, kuriuose yra
bent vienas iš nurodytų žodžių. Jei norite rasti tik tuos tinklapius, kuriuose yra visi
jūsų nurodyti žodžiai, naudokite simbolį
+. Pavyzdžiui, raktažodis lietuvių+muziejus
suras tik tuos tinklapius, kuriuose yra abu žodžiai.
Simbolis
- nurodo, kad po jo esančio žodžio neturi būti tinklapyje. Pavyzdžiui,
raktažodis
Lituanistikos+centras-tyrimų suras tik tuos tinklapius, kuriuose yra žodžiai
Lituanistikos centras ir nėra žodžio tyrimų.
Jei norite rasti žodžių junginį arba frazę, naudokite kabutes. Pavyzdžiui, raktažodis
"Jonas Dainauskas" su kabutėmis suras tinklapius, kuriuose yra šie žodžiai kartu, o
neras tinklapių, kuriuose yra tik
J. Dainauskas, A. Dainauskas arba tik Dainauskas.
Rezultatai išrūšiuojami pirmiausiai rodant tinklapius, kuriuose daugiau kartų
pasikartoja ieškomas žodis arba frazė.
Paieška